مطالعات معماری ایران- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 درجه علمی پژوهشی دوفصلنامه مطالعات معماری ایران طی نامه شماره 161676 مورخ 21/08/1390 دبیرخانه کمیسیون نشریات علمی کشور،‌ وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری ابلاغ گردیده است.

  پروانه انتشار این نشریه به شماره 23030/90 مورخ 7/9/91 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده است.

  این نشریه حاصل همکاری مشترک علمی دانشگاه کاشان با دانشکده معماری دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه الزهرا (س)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه شهید رجایی و پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی است.

***

***

طبق اساسنامه مجله، مفاد آیین نامه کمیسیون نشریات علمی کشور و موازین مجله های علمی ـ پژوهشی، در فرایند داوری «مطالعات معماری ایران» نکات زیر قابل توجه است:

1 ـ مقاله ای که منطبق با محورهای اصلی پذیرش مقاله در اساسنامه مجله باشد، به داوران علمی معتبر و متخصص در موضوع مقاله، جهت داوری و اظهار نظر علمی، ارجاع می شود.
2ـ مقاله ای که تایید علمی حداقل دو داوری را کسب کند، مورد پذیرش قرار می گیرد و پس از بررسی و تصویب نهایی هیات تحریریه مجله، در شماره پیش رو(با حفظ نوبت مقاله های پذیرفته شده و در انتظار چاپ) منتشر می شود.
3 ـ در مواردی که مقاله ای نیازمند اصلاحات باشد، موارد اصلاحی، جهت اصلاح به نویسنده مقاله ارجاع داده می شود.
4 ـ مقاله ای که تایید علمی داوری را کسب نکند، با حفظ احترام تام به نظر علمی داوری، و نیز با احترام به ارزش های موجود در مقاله، در اولویت چاپ این نشریه قرار نمی گیرد.
در این وضعیت،‌ فرم های داوری علمی به صورت محرمانه در دفتر نشریه بایگانی می شود و صرفا نتیجه نهائی مبنی بر عدم پذیرش مقاله، به اطلاع نویسنده مقاله می رسد. با توجه به این که هیات تحریریه مجله در رد یا قبول مقاله ها آزاد است و در عین حال داوری علمی مقاله ها به عنوان مشاوره علمی سردبیر و هیات محترم تحریریه انجام می شود، در این وضعیت که مقاله ای تایید علمی داوری را کسب نکند، صرفا به اعلان نتیجه داوری بسنده می شود.
5 ـ هیات تحریریه و مسئولین نشریه، ضمن دعوت از همه اساتید، اندیشمندان و پژوهشگران حوزه معماری ایران، از دریافت و انتشار مقاله های پژوهشی اصیل و بدیع این حوزه استقبال می کنند. هیچ مقاله ای بدون داوری علمی داوران معتبر و متخصص، به نویسندگان محترم برگردانده نمی شود.

نشانی مطلب در وبگاه مطالعات معماری ایران:
http://jias.kashanu.ac.ir/find.php?item=1.40.10.fa
برگشت به اصل مطلب